การดำเนินงาน

/การดำเนินงาน
การดำเนินงาน2019-02-11T07:11:58+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการจอดพักและซ่อมแซมอุปกรณ์ประมง
ท่าเทียบเรือประมงตราดให้บริการการจอดพักเรือ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงจากเรือประมงทั่วไป

ให้สินเชื่อแก่ชาวประมง
โดยบริการให้สินเชื่อแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ทั้งสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ
ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง     การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมชาวประมง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 105  เมตร  ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ รวมพื้นที่ 1,575  ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่   1,040  ตารางเมตร
  • อาคารร้านค้า

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 458,783.43 517,446.91 – 58,718.48
2550 803,744.92 413,851.51 409,893.41
2551 981,496.79 484,661.78 556,835.01
2552 1,089,955.37 389,856.04 640,099.33
2553 1,278,358.88 798,941.04 473,416.35
2554 1,398,121.56 770,932.22 627,189.34
2555 1,337,021.10 798,537.20 538,483.90
2556 1,438,196.73 829,508.49 608,688.24
2557 1,481,877.20 967,988.97 513,888.23
2558 1,497,512.86 730,396.38 767,116.48
2559 1,593,886.17 857,474.63 736,411.54
2560 1,617,871.03 832,368.76 785,502.27

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.